Hallux Valgus

Den 13 December ska jag operera bort min Hallux Valgus. För er som inte vet vad det är så är det en knöl på foten som gör så in i H…..E ont att den måste bort. Jag har fått knölen för att jag gått i skyhöga klackar hela mitt liv. Jag tar nu bort den för att jag ska kunna fortsätta gå i höga klackar 😉 Jag vet att jag är dum som säger så, men jag är faktiskt en tjej som älskar skor. Hellre göra detta nu så det läker fort. Ni anar inte hur ont det gör.

Här får ni lite info för er som är intresserad.

HALLUX VALGUS

Hallux valgus är beteckning för ett relativt vanligt fotproblem där stortån böjer ut från kroppen och in mot övriga tår. Utåtvinklingen kan vara mer eller mindre utvecklad och orsaka allt från lindriga till mer påtagligt besvär. Hallux valgus kan åtgärdas med kirurgisk teknik men det finns även enklare metoder för att lindra och förebygga tillståndet.

Hallux valgus (från latinet: ”utåtböjd stortå” – svensk diagnosbeteckning saknas) tillhör de vanligaste fotproblemen som patienter söker för. Hallux valgus karaktäriseras av en bredare framfot med en utåtvinklad stortå. Inte sällan är intilliggande tår krökta och trängda.

Symtom vid hallux valgus

Det är framför allt smärta man lider av vid hallux valgus. För vissa är utseendet orsak till önskad operativ åtgärd.

Stortån på ena eller båda fötterna är böjd mot övriga tår. Vid stortåns bas utvecklas ibland en knöl som kan ha varierande storlek. Vid lätta eller måttliga besvär upplever man en trötthetskänsla i fotens främre del och känner en ömhet eller smärta vid stortåns fäste. Knölen ömmar och patienten kan ha svårighet att hitta passande skor som inte trycker mot knölen. Det kan även smärta att belasta över tån. Att gå barfota kan kännas befriande. Den ömmande knölen kan bli inflammerad (slemsäcksinflammation) varvid symtomen förvärras och resulterar i värk i hela främre delen av foten. Eftersom den utåtvinklade stortån trycker mot intilligande tår kan dessa efterhand komma att krökas och ligga omlott. Det finns inget absolut samband mellan utvecklad grad av hallux valgus och patientens symtom eller upplevda besvär. Många kan alltså även med en större deformitet vara symtomfria.

Orsak till hallux valgus

Att ta reda på varför vissa får hallux valgus har varit syftet med ett flertal studier. Det föreligger ett klart positivt samband mellan hereditet (ärftlighet) och risken att utveckla hallux valgus. Mindre vanligt är det att felställningen är medfödd. Användandet av smala, trånga skor antas ha betydelse för uppkomst av hallux valgus. Hallux valgus är betydligt vanligare bland kvinnor och flitigt användande av trånga skor med höga klackar kan förvärra snedvridningen då tårna onaturligt kläms ihop.

Hallux valgus kan medföra att tårna intill stortån får ont om plats i skorna. Det leder ibland till att närmast intilliggande tår (en eller flera) kröks. Det kallas hammartå eftersom smålederna i tån är böjda så att tån liknar en hammare (läs nedan om hammartå).

Hur utvecklas hallux valgus?

Om man drabbas av hallux valgus börjar det med att fotvalvet mellan stortån och lilltån plattas ut. Den främre delen av foten blir lite bredare och ofta behövs större skor än tidigare. När framfoten plattats ut vinklas metatarsale 1 (stortåns basben) inåt och ut från metatarsale 2 (andratåns basben) samt att det roterar. Själva stortån (phalangen) vinklas samtidigt ut mot de andra tårna. En orsak till att metatarsalbenet både vinklas inåt och roteras anses bero på muskulär obalans mellan de muskler som för stortån ut mot de andra tårna (adduktion) respektive inåt, från övriga tår (abduktion).

 

Det invinklade metatarsalbenet tillhörande stortån leder till att avståndet mellan stortåns grundled (mtp-led 1) och andratåns grundled (mtp-led 2) ökar och ledvinkeln i stortåns grundled blir därefter förändrad. Med tiden kan storleken på denna grundled öka och det ser ofta ut som att en ”knöl” har bildats. Den bredare framfoten samt den ökade vinkeln i stortåns grundled gör leden och framför allt ledens utsida känsligare. Tryck från skor kan besvära mycket. Vid ökad irritation av ledens utsida kan den skyddande slemsäck som finns under huden bli inflammerad och svullna upp. Huden blir då ofta röd och irriterad. Det kan göra det ytterligare svårare att hitta skor som passar och inte klämmer på foten.

Vilka får hallux valgus?

Hallux valgus är ett vanligt tillstånd. I de studier som gjorts framgår att uppemot 25 procent av populationen har hallux valgus i mindre eller högre grad. Det framgår att tillståndet inte kan förklaras av felaktigt skoanvändande då tillståndet även förekommer bland folkgrupper som oftast går barfota och sällan använder skor. Det tyder på att det måste finnas ärftliga faktorer som predisponerar (innebär förutsättningar för framtida) deformiter. Nio av tio som söker hjälp är kvinnor. Vanligast uppträder problemen i medelåldern, vilket gäller både män och kvinnor. Uppstår problemen i yngre år är det oftast medfött.

Hammartå

Hallux valgus orsakar att tårna närmast stortån får ont om plats. Det kan leda till att tån intill stortån, men ibland också flera tår, kröks. Det kallas hammartå eftersom de små lederna i tån är böjda så att tån liknar en hammare. Den tå som ligger över eller under hammartån kallas överridande respektive underridande tå. Den böjda hammartån kan i sin tur bli smärtande och i behov av åtgärd. Om en hallux valgus anses vara orsaken till hammartån så opereras både stortån och intilliggande hammartå. Detta kan göras vid samma tillfälle och det brukar leda till gott resultat.

Så här ställs diagnosen hallux valgus

Diagnosen ställs genom klinisk diagnostik det vill säga genom att göra en undersökning hos läkare eller sjukgymnast. Patientens berättelse (anamnes) samt undersökningsfynd leder fram till rätt diagnos. Röntgenundersökning är inte nödvändig utan görs först inför planerad operation.

När och var skall jag söka hjälp?

Om du upplever att en felställning i din fot eller tå hindrar eller besvärar dig är det naturligt att söka hjälp. Som nämnts ovan är det inte ovanligt att man kan vara helt smärtfri även med en större deformitet. Trots det söker många råd eller hjälp mot felställningen för att åtgärda den eller hindra en fortsatt utveckling. Har du besvär finns det åtgärder att prova innan eventuell operation.

Du kan söka direkt till sjukgymnast eller läkare för undersökning och klinisk diagnostisering. Det behövs ingen remiss för detta. Det är lämpligt att söka till någon som är vidareutbildad inom rörelseorganens sjukdomstillstånd och med erfarenhet kring fotbesvär. Klicka på hitta klinik i menyn för att se vårt register över vårdgivare med erfarenhet av fotens sjukdomstillstånd.

Kan hallux valgus undvikas eller förebyggas?

Hallux valgus kan inte förebyggas men det är bra att använda bekväma skor där framfot och tår har gott om plats.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *